Kiertopalkinnot

Kiertopalkintoja jaetaan seuraavissa kategorioissa hakemusten, pisteiden ja johtokunnan päästösten perusteella.

 • Paras MEJÄ noutaja (Lahj. Lapin Riistanhoitopiiri)
 • Paras NOME noutaja (Lahj. Lapin Riistanhoitopiiri)
 • Paras TOKO noutaja (Lahj. RKK ry)
 • Paras alle 2- vuotias noutaja
 • Paras NOWT noutaja (Lahj. Maiju Häkkilä)
 • Paras kultainennoutaja (Lahj. Golden ring ry)
 • Erilainen Nuusku (Lahj. Tarja ja Terhi Väisänen)
 • Noitarumpu, Ronin ja Buffin muistopalkinto (Lahj. J. Alasuutari ja K. Niittyvuopio)
 • Kontaktikaveri
 • Labradorinnoutaja taulu (Lahj. Kennel Evening’s, J. Isaksson)
 • Aloittelevan MEJÄ-koiran kannustepalkinto (Lahj. Pinola Kari)
 • NOME kannustepalkinto, puutaulu (Lahj. RPPK ry )
 • TOKO -kannustepalkinto
 • Nestorin lautanen (Lahj. Lapin spanielikerho ry)
 • Vuoden Taluttaja (Lahj. Muru Lehmuspelto)
 • Vuoden Tulokas (Lahj. Länsi-Pohjan Noutajakoirayhdistys ry)
 • Bamin ja Mantan malja (Lahj. Kaarina Holopainen)
 • Nuorin Ohjaaja (Lahj. RKK ry)
Paras MEJÄ noutaja (Lahj. Lapin Riistanhoitopiiri)

Kiertopalkinto jaetaan samoilla säännöillä kuin JÄLJESTÄMIS NUUSKU

Paras NOME-Noutaja

Kiertopalkinto jaetaan samoilla säännöillä kuin METSÄSTYS NUUSKU

Paras TOKO-Noutaja

Kiertopalkinto jaetaan samoilla säännöillä kuin TOTTELEVAISIN NUUSKU

Paras alle 2 –vuotias noutaja

Kiertopalkinto jaetaan samoilla säännöillä kuin VUODEN NUUSKU, tuloksiin huomioidaan vain koiran saavuttamat tulokset alle 2 –vuotiaana.

Paras NOWT-Noutaja

Palkinnon on lahjoittanut Maiju Häkkilä vuonna 2010.

Kiertopalkinnon säännöt:

 1. Kiertopalkintopisteisiin lasketaan koiran viisi (5) parasta tulosta. Kokeesta saadut pisteet kerrotaan alla olevien kertoimien mukaan.
 2. Jos pisteet menevät tasan, katsotaan luokkasijoitukset

Luokka

 • NOU-tulos kerroin 0,5
 • ALO-tulos kerroin 1
 • AVO-tulos kerroin 1,5
 • VOI-tulos 2
Paras Kultainen Noutaja

Pahkakello-palkinnon on lahjoittanut Golden Ring ry 5.1.1996 Vuoden Parhaalle Kultaiselle Noutajalle koe- ja näyttelypuolelta. 

Kiertopalkinnon säännöt: 

 1. Kiertopalkinnosta saa kilpailla kultaisella noutajalla ja omistajan/haltijan on oltava Lapin Nuuskut ry:n jäsen. 
 2. Kiertopalkinto pisteisiin saa laskea näyttelypuolelta kolme (3) parasta tulosta. Tulokseen lasketaan yksi paras sijoitus/näyttely. Pentuluokasta saatu näyttelytulos lasketaan puolta pienemmillä pisteluvuilla.
 3. Hyväksytysti suoritetusta noutajien taipumuskokeesta (NOU1) saa + 5 pistettä.
 4. Tasapisteiden sattuessa nuorempi koira voittaa.

Avaa pistetaulukko erilliseen selaimen ikkunaan tästä

Tulostettava/Ladattava versio liitteenä

Erilainen Nuusku

FI MVA, BH, TK1 Mistywood’s Chancellor eli Tanelin muistopalkinto. Kiertopalkinnon lahjoittivat Tarja ja Terhi Väisänen.

Säännöt: 

 1. Kiertopalkinnosta saa kilpailla ei-noutajarotuinen koira ja omistajan/haltijan on oltava Lapin Nuuskut ry:n jäsen ja asuttava Lapin Nuuskut ry:n toiminta-alueella.
 2. Kiertopalkinto-pisteitä laskettaessa otetaan huomioon jokaisesta koe- ja/tai kilpailulajista ja /tai näyttelyistä kolme (3) parasta tulosta ajalta marraskuu – lokakuu. Näyttelytulokseen lasketaan yksi paras sijoitus/näyttely. Pentuluokasta saatu näyttelytulos lasketaan puolta pienemmillä pisteluvuilla.
 3. Tasapisteiden sattuessa nuorempi koira voittaa.

Avaa pistetaulukko erilliseen selaimen ikkunaan tästä

Tulostettava/Ladattava versio liitteenä

Noitarumpu

Ronin ja Buffin muistopalkinto,

Lapin Nuuskut ry:n MEJÄ-mestari (Lahj. Johanna Alasuutari ja Kristiina Niittyvuopio)

Säännöt:

Noitarumpu annetaan Lapin Nuuskut ry:n järjestämän MEJÄ-kokeen parhaalle Lapin Nuuskut ry:n jäsenen omistamalle noutajalle eli Lapin Nuuskut ry:n MEJÄ-mestarille. Noitarumpu voidaan antaa sekä AVO että VOI luokan koiralle.

Kontaktikaveri

Vuodesta 2016 lähtien kontaktikaverin saajan päättää johtokunta ja se voidaan antaa koirakolle, jonka yhteistyö on merkittävällä tavalla kehittynyt vuoden aikana. Palkinto tulee ottaa vastaan hymyssä suin eikä siitä saa valittaa. Kontaktikaverin saa luokseen koirakko, joka:

 • on osallistunut ahkerasti Lapin Nuuskut ry:n harjoituksiin
 • on edistynyt parina vuoden aikana
 • osaa ottaa neuvoja vastaan ja toteuttaa niitä myös kotona
 • tulee ohjaajista huolimatta harjoituksiin yhä uudelleen
 • osaa huomioida muita ja kannustaa muita koirakoita
 • ymmärtää, että vastoinkäymiset kuuluvat koiraharrastukseen
 • osaa iloita omasta ja muiden edistymisestä
 • ennen kaikkea on oppinut, mitä kontakti ja hyvä yhteistyö koiran kanssa merkitsee

Palkintoa tulee hoitaa hyvin. Siihen ei saa tulla hampaanjälkiä eikä siihen saa tumpata tupakkaa. Sitä ei myöskään saa kanittaa helpon rahan toivossa. Palkintoa ei myöskään saa käyttää noutoesineenä. Palkinnon mukana kiertää kansio, jonka palkinnon saaja on velvollinen täyttämään ja palauttamaan kansion palkinnon mukana hyvissä ajoin ennen seuraavaa palkintojenjako tilaisuutta.

Labradorinnoutajan taulu

Palkinnon on lahjoittanut Kennel Evening’s, Johanna Isaksson

Säännöt:

Taulu annetaan parhaalle Lapin Nuuskut ry:n jäsenen omistamalle labradorinnoutajalle, joka on palkittu ERI: llä näyttelyssä ja jolla on koetulos palkinnonjako vuodelta. Kokeet arvostetaan seuraavassa järjestyksessä NOME B, NOME A ja MEJÄ.

Aloittelevan MEJÄ-koiran kannustepalkinto

Taskumatti-palkinnon on lahjoittanut Kari Pinola 5.1.1996 aloittelevan MEJÄ-koiran kannustusta varten.

Säännöt:

 1. Palkinto annetaan aloittelevalle Mejä-koiralle, kannustusta varten.
 2. Palkinnosta saa kilpailla noutaja, jonka omistaja on Lapin Nuuskut ry:n jäsen.
 3. Kiertopalkinnon saajan päättää Lapin Nuuskut ry.n johtokunta.
 4. Palkinnon saajalla ei tarvitse olla hyväksyttyä suoritusta Mejä-kokeista.
NOME -kannustepalkinto

Puutaulu-palkinnon on lahjoittanut RPPK aloittelevan NOME -koiran kannustusta varten. Palkinnon jakamisesta päättää Lapin Nuuskut ry:n johtokunta. 

TOKO -kannustepalkinto

Kannustepalkinto aloittelevan TOKO -koiran kannustusta varten. Palkinnon jakamisesta päättää Lapin Nuuskut ry:n johtokunta.

Nestorin lautanen

Palkinnon on lahjoittanut Lapin Spanielikerho ry Vuoden Vanhimmalle Noutajalle, jonka omistaja on Lapin Nuuskut ry:n jäsen.

Vuoden taluttaja -palkinto

Tuoppi-palkinnon on lahjoittanut Muru Lehmuspelto vuonna 1996. Palkinto on kiertävä tinatuoppi, johon kaiverrutetaan saajan nimi ja luovutusvuosi. Kun Tuoppi on kaiverrettu täyteen, lahjoittaa Muru uuden tuopin ja vanha tuoppi arkistoidaan Nuuskujen kulttiesineeksi. Tuoppia seuraa valokuvakansio, johon taluttajan ja kulloisenkin talutettavan tai talutettavien yhteiskuva tallennetaan tuleville Nuusku-taluttajille esimerkiksi. Palkinto luovutetaan vuosittain henkilölle, jonka persoonan Lapin Nuuskujen johtokunta on arvioinut seuraavien luonnehdintojen mukaiseksi:

 • Suhtautuu terveesti ja asiallisesti omaan ja harrastamaansa lajiin
 • Käyttäytyy hyvien ja harrastusta edesauttavien laumatapojen mukaisesti
 • On osoittautunut luonnikkaaksi ja laaja-alaiseksi koiran ”taluttajaksi”
 • Muistaa, että yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta rotuun katsomatta rakkaassa harrastuksessamme
 • Muistaa, että Lapin Nuuskujen reviirissä on kotikoppi, jonka katto on korkealla, seinät levällä ja perustus kantaa kaiken
Vuoden tulokas -palkinto

Palkinnon on lahjoittanut 5.1.1996 Länsi-Pohjan Noutajakoira-yhdistys ry Vuoden Tulokkaalle.

Säännöt:

 1. Palkinnon saajan on oltava Lapin Nuuskut ry:n jäsen.
 2. Palkinto annetaan vuoden tulokkaalle, joka on monessa mukana.
 3. Johtokunta päättää kuka kulloinkin pystyn saa vuodeksi.
Bamin ja Mantan malja -palkinto

Palkinnon on lahjoittanut yhdistyksen perustajajäsen Kaarina Holopainen kannustamaan yhdistyksen työmyyriä. Ensimmäisellä kerralla päättää lahjoittaja, seuraavina vuosina Lapin Nuuskut ry:n johtokunta.

Säännöt:

 1. Malja annetaan vuodeksi kerrallaan Lapin Nuuskut ry:n jäsenelle, joka on omalla erittäin näyttävällä työpanoksellaan edesauttanut yhdistyksen toimintaa.
 2. Maljaan on kaiverrutettava saajan nimi
 3. Maljan mukana kiertää kansio, jonka saaja vuosittain täyttää
Vuoden nuorin ohjaaja -palkinto

Palkinnon on luovuttanut Rovaniemen Käyttökoirat Ry 5.1.1996.

Säännöt:

 1. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi kerrallaan nuorimmalle ohjaajalle, joka on osallistunut kokeisiin ja kilpailuihin.
 2. Ohjaajan on oltava Lapin Nuuskut ry:n jäsen.

 

Säännöt päivitetty 19.09.2015 Lapin Nuuskujen johtokunta pidättää oikeudet muutoksiin.