Eettiset ohjeet

Lapin Nuuskujen eettiset ohjeet

Lapin Nuuskujen jäsenten tulee noudattaa näitä eettisiä ohjeita, joiden tarkoituksena on edistää koirien ja ohjaajien hyvinvointia ja hyvää kohtelua kannustavassa ilmapiirissä yhdistyksen toiminnassa.

  • Vaalimme koiran ja ohjaajan iloista ja hyvää yhteistyötä.
  • Koiria koulutetaan toivottua käytöstä vahvistamalla palkitsemisen, kehujen ja kiitosten kautta.
  • Pelon ja väkivallan käyttäminen on ehdottoman kiellettyä koiran kouluttamisessa.
  • Koulutuksessa käytettävistä välineistä ei saa aiheutua koiralle epämukavuutta, haittaa tai vaaraa.
  • Koiran epäasialliseen kohteluun tulee puuttua välittömästi ja ilmoittaa siitä Lapin Nuuskujen johtokunnalle. https://www.lapinnuuskut.fi/toiminta/palaute/
  • Jokainen jäsen sitoutuu kunnioittamaan kaikkia harrastajia ja koiria harrastustavoitteista riippumatta sekä edistämään hyvää yhteishenkeä, jotta kaikilla on kiva harrastaa yhdistyksessämme. Yhteinen velvollisuutemme on puuttua epäasiallisuuksiin mikäli niitä havaitaan.
  • Edistämme yhdistyksessämme positiivista, kannustavaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä sekä kohtelemme kaikkia tasapuolisesti.
  • Huolehdimme siitä, että kaikki pääsevät mukaan toimintaamme ja uudet jäsenet otetaan kannustaen mukaan.
  • Noudatamme Lapin Nuuskut ry:n, Suomen Noutajakoirajärjestön ja Kennelliiton sääntöjä, yhdistyslakia sekä eläinsuojelulakia ja -asetusta.