Ansiomerkkisäännöt

Lapin Nuuskut ry:n ansiomerkkisäännöt


1§ Lapin Nuuskut ry:n pronssisen, hopeisen tai kultaisen ansiomerkin myöntää yhdistyksen johtokunta perustelluista esityksistä ansioituneille henkilöille näiden sääntöjen mukaan. Ansiomerkillä palkittava henkilö on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä yhdistyksen toimintaa sinä vuonna, kun ansiomerkki myönnetään. Säännöistä päättää johtokunta. Johtokunta voi poiketa näistä säännöistä ja myöntää ansiomerkin harkintansa mukaan erityisen ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi.


2§ Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, joka on vähintään kolmen vuoden ajan toiminut yhdistyksen toimitsijatehtävissä (johtokunta/aktiivi toimikuntalainen) tai muilla tavoin edistänyt yhdistyksen toimintaa (kouluttajat/koetoimitsijat/talkoolaiset).


3§ Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, joka on vähintään viiden vuoden ajan toiminut yhdistyksen toimitsijatehtävissä (johtokunta/toimikunnat) tai muilla tavoin edistänyt yhdistyksen toimintaa (kouluttajat/koetoimitsijat/talkoolaiset).


4§ Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, joka on vähintään kymmenen vuoden ajan toiminut yhdistyksen toimitsijatehtävissä (johtokunta/toimikunnat) tai muilla tavoin edistänyt yhdistyksen toimintaa (kouluttajat/koetoimitsijat/talkoolaiset).


5§ Ansiomerkkihakemuksen/esityksen voi tehdä itselleen tai toiselle henkilölle. Kirjalliseen hakemukseen/esitykseen liitetään ansioluettelo olennaisine vuosilukuineen. Hakemukset tai esitykset toimitetaan yhdistyksen johtokunnalle vuosittain erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä. Ansiomerkit jaetaan vuosikokouksen yhteydessä tai tarpeen mukaan muuna ajankohtana.