Toiminta

Yhdistyksen toiminta perustuu jäsenten antamaan työpanokseen. Jäsenillä on siis mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Tällä hetkellä yhdistyksellä on neljä aktiivista toimikuntaa. Toimintaa pyritään järjestämään vastaamaan kysyntää ja jäsenistön kiinnostuksen kohteita. On tärkeää muistaa, että oma aktiivisuus on ensisijaisen tärkeää oman harrastamisen kannalta ja oman työpanoksen mukaan on mahdollisuus myös hyötyä eniten yhdistystoiminnan tarjoamista eduista!

Tervetuloa mukaan toimintaan kurssien tai toimikuntatyön merkeissä!!